Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Titel B. Buitengewone dienst. Buitengewone Ontvangsten . . . . f 958 295 671,88 Buitengewone Uitgaven ....... 1 554 182 860,82 Nadelig slot .... f 595 887 188,94 Kapitaalsontvangsten f 107 998 981,77 Kapitaalsuitgaven . 451 752 424,42 Nadelig slot . . . 343 753 442,65 Het nadelig slot bedraagt in totaal . 939 640 631,59 Het nadelig slot van Titel A en Titel B bedraagt in totaal f 507 617 123,75* Artikel 2 De rekeningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259), over het dienstjaar 1946 worden vastgesteld als volgt: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Titel A. Gewone dienst. Ontvangsten ........................ ƒ 548 400 330,57 Uitgaven ............................. 211 452 807,77 Voordelig slot ..................... . ƒ 336 947 522,80 Titel B. Buitengewone dienst. Ontvangsten ........................ Nihil Uitgaven ............................. Nihil Slot .................................... . Nihil Het voordelig slot bedraagt in totaal.................. ƒ 336 947 522,80 Gemeentefonds Titel A. Gewone dienst. Ontvangsten ........i............... ƒ 264 828 967,65 Uitgaven ............................. 176 854 722,91 Voordelig slot ..................... .ƒ 87 974 244,74 Titel B. Buitengewone dienst. Ontvangsten ........................ ƒ 10 000 000,— Uitgaven ............................. 10 000 000,— Slot .....................................Nihil Het voordelig slot bedraagt in totaal.................. ƒ 87 974 244,74

Sluiten