Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING VIII. DIENST VAN HET LOODSWEZEN, ENZ. Onderafdeling II. LOODSWEZEN. Artikel 129 Loods- en afhaalvaartuigen. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1950 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1950 aan te besteden werken................ƒ 20 000 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1950 worden verwerkt en gefinancierd..................ƒ 8 790 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259J waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 1 312 000. Onderafdeling III. BETONNING, BEBAKENING, VERLICHTING EN ZEEMERKEN. 130 Betonnings- en verlichtingsvaartuigen; lichtschepen. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1950 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1950 aan te besteden werken................ƒ 4 194 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1950 worden verwerkt en gefinancierd.................. 3 579 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 589 000. 131 Gebouwen, fabrieken, lichttorens met woningen, semaphores en terreinen. Geraamd totaal van de aanbestede, per 1 Januari 1950 nog niet uitgevoerde werken, vermeerderd met de in 1950 aan te besteden werken...............ƒ 1 032 000 van vorenbedoeld totaal zal in 1950 worden verwerkt en gefinancierd.................. 957 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259).

Artikel V

Aan artikel 50 van gemeld hoofdstuk wordt toegevoegd:

„Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259)”.

Artikel VI

In de eerste alinea van Artikel V van de wet tot vaststelling van hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 wordt tussen de nummers 14 en 20 ingevoegd: 16, 17.

Sluiten