Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de in deze wet genoemde begrotingsartikelen uitgaven worden gedaan, ter verevening worden aangevraagd en worden verevend tot uiterlijk de veertiende dag na de inwerkingtreding dezer wet.

Voorts kan binnen het in het vorig lid aangegeven tijdvak artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259) worden toegepast op de daarvoar aangewezen artikelen van het bij deze wet gewijzigde hoofdstuk van de Rijksbegroting.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Ottawa, 23 April 1952. De Minister van Marine

JULIANA.

C. STAF.

Uitgegeven de drie en twintigste Mei 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten