Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verhoogd met: en mitsdien gebracht op: 2 000 ƒ 34 051 AFDELING VI. VOLKSGEZONDHEID II (INTERNATIONALE VOLKSGEZONDHEIDSZAKEN). Artikel 193 Personeelsuitgaven..........ƒ AFDELING VII. WERKLOOSHEIDSVERZEKERING EN WACHTGELDREGELINGEN. 200 Algemene uitgaven.......... 2 500 55 225 207 Bijdragen in de vorm van subsidie aan het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars . . 1 500 19 500 AFDELING VIII. RIJKSARBEIDSBUREAU. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 217 Kosten in verband met de verplaatsing van arbeiders in binnen- en buitenland . . . 219 Subsidie aan de „Stichting Landverhuizing Nederland”.......... Onderafdeling II. ARBEIDSBEMIDDELING. 221 Personeelsuitgaven.......... Onderafdeling III. RIJKSWERKPLAATSEN EN SCHOLINGSBUREAUX VOOR VAKONTWIKKELING. Paragraaf 1. Rijksscholing. 226 Personeelsuitgaven.......... AFDELING IX. SOCIALE BIJSTAND. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 237 Algemene uitgaven.......... 14 150 149 295 238 Rijksbijdragen in de gemeentelijke controle- en daarmede overeenkomende kosten over 1950 en afgesloten dienstjaren. 240 Subsidie aan de Stichting „Maatschappelijk Werk ten Plattelande”...... 244 Kosten in verband met internationale uitwisseling voor studie op het gebied van sociale voorzieningen......... 2 500 7 500 894 000 2 694 000 45 500 619 500 197 000 7 112 524 25 000 1 376 120 130 000 530 000 28 500 308 500

Sluiten