is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 201-250, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V RECHTSPRAAK................ 19 554 800 VI POLITIE.................... 43 596 180 VII GEVANGENISWEZEN............. 21 876 500 VIII RIJKSTUCHT- EN OPVOEDINGSWEZEN ... 33 220 900 IX UITVOERING PSYCHOPATHENWETTEN, RECLASSERING EN VOORLICHTING IN STRAFZAKEN .................... 3 312 400 X VERZEKERINGSKAMER........... 640 200 XI CENTRAAL BUREAU VAN BIJSTAND NOTARISAMBT, BEDOELD BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 MEI 1933 (STAATSBLAD No. 292) 50 800 AFDELING I. MINISTERIE........... 4 550 200 Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING..... 228 300 Artikel 1 Minister..................... 28 100 2 Personeelsuitgaven................ 57 000 3 Gratificatiën en schadeloosstellingen........ 25 000 4 Bijdragen aan en kosten van commissies in Nederland 69 500 5 Kosten, voortvloeiende uit het Koninklijk besluit van 25 April 1947, n°. 20, betreffende het ontwerpen van een nieuw Burgerlijk Wetboek........... 23 600 6 Bijdrage in de kosten van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het Recht van België en Nederland 6 500 7 Bijdragen in de kosten van verenigingen en instellingen voor rechtsbijstand, enz............... 10 900 8 Bijdrage aan de personeelsvereniging van het Ministerie van Justitie in de kosten van uitgifte van een ambtelijk contact-orgaan.................. 2 500 9 Bijdrage in de kosten van het Bureau van het Internationaal verbond tot bescherming van letterkundige en kunstwerken en van het Bureau international pour 1’unification du droit pénal............ 5 200 Onderafdeling II. ADMINISTRATIEVE EN HULPAFDELINGEN................. I 251 100 Paragraaf 1. Afdeling Algemene en Kabinetszaken, alsmede het bedienend personeel van het Ministerie . . 615 200 10 Personeelsuitgaven................ 615 200 Paragraaf 2. 4de afdeling (Comptabiliteit en controle) . 635 900 11 Personeelsuitgaven................ 635 900