Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING V. RECHTSPRAAK......... 286 00 0 Onderafdeling II. BURGERLIJKE RECHTSPRAAK 286 000 Paragraaf 2. Gerechtshoven ............. 70 000 247 Nieuw-, aan- en Yerbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 70 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 332 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). Paragraaf 3. Arrondissements-Rechtbanken ..... 138 000 248 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 138 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 300 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). Paragraaf 4. Kantongerechten ........... 78 000 249 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 78 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 50 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). AFDELING VI. POLITIE............ 621 700 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER..... 621 700 250 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII A der Rijksbcgroting in de kosten van huisvesting der Koninklijke Marechaussee. 285 700 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 251 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 336 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 315 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). AFDELING VII. GEVANGENISWEZEN..... Memorie Onderafdeling II. GEVANGENISSEN EN RIJKSWERKINRICHTINGEN ............. Memorie 252 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. Memorie Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 450 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Sluiten