Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel III

Op de artikelen voor algemene uitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 12, 21, 39, 42, 46, 49, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 74, 92, 96, 101, 113, 118, 122, 126, 130, 134, 140, 161, 164, 170, 176, 179, 189, 191, 198, 201, 204, 207, 210, 223, 227, 230, 236 en 242, worden aangewezen uitgaven wegens:

1. huisvestingskosten; 2. bureaukosten; 3. reis-, verblijf- en verplaatsingskosten; 4. diversen.

Artikel IV

Op artikel 31 van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk worden aangewezen de tot het dienstjaar 1952 behorende uitgaven, welke het Departement van Justitie betreffen, haar omschrijving niet vinden in een der andere artikelen van dat hoofdstuk en moeten dienen ter voorziening in behoeften, die in de loop van dat dienstjaar onverwacht opkomen.

Artikel V

Wanneer het bedrag, uitgetrokken op een der artikelen 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 84A, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 161, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 183, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 198, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 210 en 211, van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk ontoereikend wordt bevonden, kan het overeenkomstig artikel 13 der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259) door overschrijving uit artikel 31 van dat hoofdstuk worden aangevuld.

Uit laatstgemeld artikel kan mede worden overgeschreven op de artikelen 15, 17, 56, 57, 82, 134, 135, 136, 162, 196 en 199.

Lasten cn bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Ottawa, 23 April 1952. De Minister van Justitie.

JULIANA.

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de dertiende Mei 1952. De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten