Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 (Stb. J 359) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Gottfried Domen, geboren te München-Gladbach (Duitsland) 27 December 1914, handelaar in sproeimachines en plantenziektenbestrijdingsmiddelen, wonende te Horst, provincie Limburg.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 (Stb. J 359) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Hubert Marcic, geboren te Kerkrade (Limburg) 25 Februari 1927, mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, provincie Limburg;

2°. Joseph Marcic, geboren te Kerkrade (Limburg) 8 April 1929, mijnwerker, wonende te Ubach over Worms, provincie Limburg.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Ottawa, 23 April 1952. De Minister van Justitie,

JULIANA.

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de dertiende Mei 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten