Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8°. Arnold Pypendop, geboren te Anderlecht (België) 7 Maart 1895, kleermaker, wonende te Brussel (België);

9°. Auguste Hedwig Anna Hildegard Retzlaff, weduwe van Manta Meindert Schini van der Loeff, geboren te Culm (Duitsland) 6 Februari 1875, zonder beroep, wonende te MinusiolLocarno (Zwitserland);

10°. Henricus Snyders, geboren te lette (België) 29 September 1900, opzichter bij een chemische fabriek, wonende te Mol (België);

11°. Esther Victorine Jeanne Joséphine Valeton, geboren te SintJoost-ten-Noode (België) 5 October 1876, zonder beroep, wonende te La Garenne Colombes (Frankrijk).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Ottawa, 23 April 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de dertiende Mei 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten