Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien hoogd met: gebracht op : BXIII. Rijksmuseum Kröller—Muller te Otterloo. Artikel 310 Personeelsuitgaven . . . . ......./ 2 526 f 30 700 324 BXV. Zuiderzeemuseum Personeelsuitgaven . . . . te Enkhuizen. 1 000 29 900 329 BXVI. Overige uitgaven betreffende de Rijksmusea. Museumverslagen en toegangsbewijzen . . 2 500 4 000 Onderafdeling V. BIBLIOTHEEKWEZEN. Paragraaf 2. Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage. 345 Personeelsuitgaven........... 346 Algemene uitgaven........... Onderafdeling VI. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED VAN DE OUDHEIDKUNDE EN DE NATUURBESCHERMING. Paragraaf 2. Rijksbureau voor kunsthistorische documentatie te ’s-Gravenhage. 353 Personeelsuitgaven........... 354 Algemene uitgaven........... AFDELING VII. KUNSTEN. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 365 Subsidiën voor en kosten van spreiding der vormen van kunst over het land, en subsidiën en overige uitgaven voorzover niet vallend onder een der volgende artikelen .... Onderafdeling II. MUZIEK EN DANSKUNST. Paragraaf 1. Muziek. A. Toezicht. 366 Personeelsuitgaven........... B. Opleiding. B I. Koninklijk Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage. 369 Algemene uitgaven........... 372 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 19 329 262 900 5 525 113 191 13 999 83 400 1 460 23 300 1 600 231 600 1 447 12 630 3 300 14 700 18 000 22 000

Sluiten