Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: 139 Kosten van de Commissie van Advies inzake de toepassing van de artikelen 122, derde lid, 133, zesde lid, en 200 octies der Hogeronderwijswet.............ƒ 2 200 ƒ 2 200 144 Betrekkingen op het gebied van onderwijs en wetenschap tussen Nederland en ZuidAfrika................ 1 950 30 000 149 Subsidiën, persoonlijke toelagen en verdere uitgaven ten behoeve van cultuur en wetenschap ................ 950 197 865 154 Studie en verblijf van Nederlandse studenten in het buitenland........... 9 500 50 500 Onderafdeling II. ONDERWIJS. Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool. A. Rijksuniversiteit te Leiden. A I. Algemene dienst. 162 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst......... AII. Onderwijs. 171 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ A III. Ziekenhuis. 174 Personeelsuitgaven........... 176 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst............. 179 Contract met de Vereniging voor misvormden ............... 1 280 1 000 277 143 611 385 86 027 1 543 700 24 910 1 219 000 II 180 6 400 B. Rijksuniversiteit te Utrecht. BII. Onderwijs. 185 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 547 858 687 022 C. Rijksuniversiteit te Groningen. C II. Onderwijs. 192 Algemene uitgaven........... 68 975 510 328 193 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst............. 153 052 360 148

Sluiten