Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ver- en mitsdien minderd met: gebracht op: . D. Technische Hogeschool te Delft. DII. Onderwijs. Artikel 202 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst.............ƒ 71717/ 824 833 203 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ 157 275 2 679 825 Onderafdeling 111. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED DER WETENSCHAP. Paragraaf 4. Woordenboek der Nederlandse taal. 216 Personeelsuitgaven........... AFDELING VI. OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 218 Personeelsuitgaven........... 220 Aankoop van boekwerken cn andere voorwerpen van kunst of wetenschap . . . Onderafdeling III. OUDHEIDKUNDIG BODEMONDERZOEK, MONUMENTENZORG EN MUSEA. Paragraaf 1. Voorlopige monumentenraad. 226 Algemene uitgaven........... Paragraaf 2. Oudheidkundig bodemonderzoek. A. Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. 227 Personeelsuitgaven........... Paragraaf 3. Monumentenzorg. A. Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 234 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst............. 235 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing............ Paragraaf 4. Museumwezen. A. Rijksinspectie voor roerende monumenten. 251 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst............. 7 812 50 200 5 000 125 252 4 000 15 000 5 700 4 300 11 244 65 000 4 000 41 000 7 000 3 500 2 323 2 927

Sluiten