Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118 Subsidiën aan de gemeenten Schiermonnikoog, Harlingen en Vlieland ter tegemoetkoming in de uitkering van toelagen aan leerlingen uit die gemeenten, die een zeevaartschool elders bezoeken.................. 119 Bijdrage in de kosten van de cursussen ter verkrijging van het bewijs van kennis van de bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee en van de examens voor gezagvoerder, machinist en motordrijver bij de binnenvaart...... 120 Kosten verbonden aan de examens van zeevaartscholen, scholen voor scheepswerktuigkundigen en binnenvaartscholen en van gecommitteerden bij de examens genoemd in voorgaand artikel................. 121 Subsidie aan het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart ................... Paragraaf 5. Nijverheidsonderwijs voor meisjes ..... 122 Personeelsuitgaven (landbouwhuishoudonderwijs) . . . . 123 Algemene uitgaven (landbouwhuishoudonderwijs) .... 124 Subsidiën aan scholen voor huishouden, landbouwhuishouden, vrouwelijke handwerken en maatschappelijk werk. . Paragraaf 6. Leerlingwezen ............. 125 Subsidiën..................... AFDELING V. HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN ................... Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER...... 126 Personeelsuitgaven................. 127 Examens voor het diploma van arts, apotheker, tandarts; examens af te leggen aan de faculteit der veeartsenijkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht; versterking van faculteiten overeenkomstig artikel 16, derde lid, van het Academisch Statuut................... 128 Bijdrage in de kosten van de practische opleiding van medische studenten en kosten van de desbetreffende commissie 129 Examens voor het diploma van tandarts........ 130 Erepenningen voor bekroonde prijsvragen, uitgeschreven door de Rijksuniversiteiten en de Technische Hogeschool, respectievelijk bedoeld in de artikelen 84 en 37 der Hogeronderwijswet................... 131 Bijdrage aan de gemeente Amsterdam in de kosten van het practisch geneeskundig onderwijs aldaar........ 132 Georganiseerd overleg voor de ambtenaren, werkzaam bij het hoger onderwijs, voor zover niet met het geven van onderwijs belast.................. 133 Commissie voor het ontwerpen van een nieuwe Hogeronderwijswet................... 3 000 21 750 40 000 40 200 17 330 450 23 400 50 17 307 000 1 732 000 1 732 000 46 122 602 3 778 983 157 363 70 000 325 800 35 000 1 500 3 000 500 4 000

Sluiten