Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

257 Algemene uitgaven................. 133 230 258 Representatiekosten................ 3 000 259 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 40 200 260 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 34 000 261 Aankopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken, benevens betaling van door het Rijk gegarandeerde annuïteiten...... 180 570 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet {Staatsblad 1927, no. 259). BII. Koninklijk kabinet van schilderijen ( Mauritshuis) te 's-Gravenhage ........ 108 778 262 Personeelsuitgaven................. 38 331 263 Algemene uitgaven................. 25 247 264 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 3 650 265 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 600 266 Aankopen voor het kabinet en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken .......... 40 950 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet {Staatsblad 1927, no. 259). BIII. Koninklijk kabinet van munten , penningen en gesneden stenen te 's-Gravenhage ............. 38 786 267 Personeelsuitgaven................. 24 256 268 Algemene uitgaven................. 8 480 269 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 800 270 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 250 271 Aankopen voor het museum en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte voorwerpen.......... 5 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet {Staatsblad 1927, no. 259). BIV. Rijksmuseum Hendrik Willem Mesdag te's-Gravenhage ....................... 27 560 272 Personeelsuitgaven................. 22 514 273 Algemene uitgaven................. 4 361 274 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 535 275 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 150 B V. Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ....... 161 979 276 Personeelsuitgaven............. 110 646 277 Algemene uitgaven................. 16 713 278 Specifieke uitgaven voor de eigen uitvoering van de dienst 4 550 279 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing 15 000

Sluiten