Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

441 Subsidiën aan de jeugdorganisaties voor de nazorg van de deelnemers(-sters) aan de junioreskampen en -internaten voor Sociale Jeugdzorg............... 40 000 442 Subsidie aan de Stichting „Veilig Tehuis”....... 30 000 443 Subsidie aan de Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties....................... 12 000 444 Subsidiën aan landelijke organisaties voor de opleiding van gezinsverzorgsters................. 60 000 445 Subsidiën aan landelijke organisaties van vormingsinstituten voor ontwikkeling van het arbeidende meisje .... 155 000 446 Subsidiën voor zover niet elders genoemd....... 12 000 Paragraaf 3. Overige jeugdzaken .......... 2 500 447 Rijkscommissies voor Jeugdzaken.......... 2 500 Onderafdeling III. VOLKSONTWIKKELING . . . .' 992 000 448 Subsidiën aan openbare Leeszalen en Bibliotheken . . . 610 000 449 Subsidiën aan overige landelijke organen voor lectuurvoorziening ...................... 25 000 450 Rijkscommissie inzake lectuurvoorziening....... 2 500 451 Subsidiën aan centra voor volksontwikkelingswerk in internaatsverband................... 264 000 452 Subsidiën aan landelijke culturele organisaties..... 50 000 453 Subsidie aan de Centrale Vereniging Opbouw Drenthe 12 000 454 Subsidiën aan centrale organisaties op het gebied van de muziekbeoefening, behorend tot de vorming buiten schoolverband ..................... 8 500 455 Subsidiën aan centrale organisaties op het gebied der volkskunst en overige subsidiën........... 20 000 Onderafdeling IV. VRIJETIJDSBESTEDING .... _6000 456 Subsidie aan het Centraal Werkcomité Vacantie .... 5 000 457 Bijdrage in de oprichtingskosten van de Nederlandse Reisspaarkas..................... 1 000 Onderafdeling V. LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT..................... __ 395 562 Paragraaf 1. Toezicht ............... 47 339 458 Personeelsuitgaven................. 35 139 459 Algemene uitgaven................. 12 200 Paragraaf 2. Centraal Instituut voor Opleiding van Sportleiders ...................... 316 473^ 460 Personeelsuitgaven................. 133 488

Sluiten