Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CIII. Ziekenhuis ................. 510 807 506 Bijdrage in de uitbreiding van het Algemeen Provinciaal-, Stads- en Academisch Ziekenhuis.......... 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259)....... 507 Aflossingsbestanddeel van de annuïteit waarvan het rentebestanddeel is opgenomen in artikel 194, verschuldigd voor uitbreiding van het ziekenhuis............ 10 807 D. Technische Hogeschool te Delft .......... 4 582 760 D II. Onderwijs .................. 4 582 760 508 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst . . 1 300 000 Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 10 300 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 509 Aanleg van een telefooncentrale........... 230 060 510 Inrichting van nieuwe en vergrote gebouwen...... 3 052 700 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Onderafdeling III. RIJKSINSTELLINGEN OP HET GEBIED DER WETENSCHAP.......... 82 000 Paragraaf 1. Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen te Amsterdam ............... 82 000 511 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst . . 82 000 Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ180 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). AFDELING VI. OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING .................. 264 000 Onderafdeling II. NATUUR- EN LANDSCHAPSBESCHERMING.................. 240 000 512 Subsidiën en andere uitgaven ten behoeve van de aankoop van natuurmonumenten............... 240 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259).

Sluiten