Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In: TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. vóór afdeling II: AFDELING I. MINISTERIE........... ƒ 74 093 Onderafdeling IX. OVERIGE UITGAVEN .... _74093 Artikel 180A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, als bedoeld in artikel 7, derde lid, der Comptabiliteitswet ( Staatsblad 1927, no. 259).................. 23 773 180B Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren........... 26 320 180D Schadeloosstellingen op grond van de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 ( Staatsblad no. G 401) ... 24 000 AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling II. DIRECTIE BUITENLANDS BETALINGSVERKEER. achter artikel 181: 181A Betalingen op grond van artikel 4 van de op 28 Mei 1947 te Washington tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika gesloten overeenkomst tot regeling der wederzijdse vorderingen en schulden uit hoofde van de uitvoering der Leen- en Pachtovereenkomst ... 5 298 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING I. MINISTERIE. achter artikel 221: Onderafdeling IX. OVERIGE UITGAVEN .... 1 211 221A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst, waartoe zij behoorden, op de artikelen, ten laste waarvan zij bij tijdige verevening gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren........... 1211

Sluiten