Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt verhoogd met: AFDELING VI. ECONOMISCH ONDERZOEK. Onderafdeling II. CENTRAAL PLAN BUREAU. Artikel 118 Personeelsuitgaven..........ƒ 24 800 120 Representatiekosten......... 150 Onderafdeling III. CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. 122 Personeelsuitgaven.......... 27 150 123 Algemene uitgaven.......... 30 860 AFDELING VIII. MIJNWEZEN. Onderafdeling II. MIJNRAAD. 150 Personeelsuitgaven.......... 900 AFDELING X. PRIJZEN. Onderafdeling III. PRIJZENBUREAUX VOOR ONROERENDE ZAKEN. 173 Vergoedingen aan gemeenten wegens kosten van Prijzenbureaux voor Onroerende Zaken............ 125 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST wordt verhoogd met: I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. UITGAVEN VAN ALGEMENE AARD VAN HET MINISTERIE. Paragraaf 3. Bureau Regeringscommissaris voor het Europees Herstel Programma. 174 Personeelsuitgaven..........ƒ 62 900 176 Representatiekosten......... 4 300 180 Aandeel in de aanschaffingskosten in verband met de werkzaamheden voortvloeiende uit de uitvoering van het Europees Herstel Programma......... 8 000 en mitsdien gebracht op: ƒ 458 000 400 3 134 000 1 162 510 9 600 700 000 en mitsdien gebracht op: ƒ 456 400 12 700 8 600

Sluiten