Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950 Art. Omschrijving Bedrag 37 bis TITEL A. GEWONE DIENST Afdeling I. Ministerie Onderafdeling V. Overige Uitgaven Uitgaven voor culturele doeleinden, welke van direct belang zijn voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer ................. ƒ 1060» 55 Afdeling II. Lager Onderwijs Onderafdeling III. Kweekscholen Paragraaf 1. Rijkskweek- en leerscholen Algemene uitgaven.............. 42 M 90 Afdeling III. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs Onderafdeling III. Onderwijs Paragraaf 1. Rijks hogere burgerscholen Algemene uitgaven.............. 47 9| 169 Afdeling V. Hoger Onderwijs en Wetenschappen Onderafdeling II. Onderwijs Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool A. Rijksuniversiteit te Leiden AII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. 831 171 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en ver1263*1 nieuwing................ 175 AIII. Ziekenhuis Algemene uitgaven.............. 28 o:;j 183 B. Rijksuniversiteit te Utrecht BII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. 34 J 185 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en ver207 0* nieuwing................

Sluiten