is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 251-300, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Posten van hoofdstuk Vi der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, waaraan de restanten worden toegevoegd

Omschrijving TITEL A. GEWONE DIENST Afdeling I. Ministerie Onderafdeling V. Overige Uitgaven 'iöbis Uitgaven voor culturele doeleinden, welke van direct post) belang zijn voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer ................. 54 Afdeling II. Lager Onderwijs Onderafdeling III. Kweekscholen Paragraaf 1. Rijkskweek- en leerscholen Algemene uitgaven........ 91 Afdeling III. Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs Onderafdeling III. Onderwijs Paragraaf 1. Rijks hogere burgerscholen Algemene uitgaven.............. 170 1172 176 184 186 Afdeling V. Hoger Onderwijs en Wetenschappen Onderafdeling II. Onderwijs Paragraaf 1. Rijksuniversiteiten en Technische Hogeschool A. Rijksuniversiteit te Leiden AII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ................ AIII. Ziekenhuis Algemene uitgaven.............. P- Rijksuniversiteit te Utrecht PII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding cn vernieuwing ................ ƒ Bedrag 106 000 42 141 47 900 8 300 126 385 28 029 34 690 207 022