is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 251-300, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Posten van noofdstuk VI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, waaraan de restanten worden toegevoegd

Art. Omschrijving Bedrag 194 C. Rijksuniversiteit te Groningen CII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. 23 843 196 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................ 72 266 203 D. Technische Hogeschool te Delft DII. Onderwijs Algemene uitgaven.............. 45 339 205 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing................ 1 179 031 Afdeling VI. Oudheidkunde en Natuurbescherming Onderafdeling III. Oudheidkundig Bodemonderzoek, Monumentenzorg en Musea Paragraaf 3. Monumentenzorg 240 B. Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten voor zover de kosten daarvan ten laste van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen komen Algemene uitgaven.............. 21 288 247 248 C. Verzorging van andere monumenten Subsidiën en overige kosten voor het onderhoud en de instandhouding van historische gedenktekenen en van gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben 21 373 Subsidiën en overige kosten ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van brandblus-installaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben ................. 420 000 258 Paragraaf 4. Museumwezen “• Rijksmusea Bl. Rijksmuseum te Amsterdam Algemene uitgaven.............. 8 000