Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. zegels, bestemd om te worden aangebracht in gevallen, waarin hiervoor niet is voorzien.

De zegels hebben de vorm van een rechthoek; hun beeldgrootte bedraagt voor de zegels onder:

a. 1,3 x 18 c.m. en 1,3 x 25 c.m.; b. 1 x 7,2 c.m.; c. 1 x 17 c.m.; d. 2 x 17 c.m. en 2 x 26 c.m.; e. 2 x 26 c.m.

De zegels onder a, c en d vertonen vier vakken, waarvan drie bestemd zijn voor de vermelding van hoeveelheid (nettogewicht of aantal stuks) en soort van het tabaksfabrikaat, van de kleinhandelsprijs en van de naam van de fabrikant of van de importeur, die de zegels van de administratie der accijnzen betrekt. Het linkervak wordt niet gebruikt.

De zegels onder b vertonen twee vakken, waarvan het rechtervak bestemd is voor de vermelding van de kleinhandelsprijs; op de rugzijde wordt de naam van de fabrikant of van de importeur vermeld. Het linkervak wordt niet gebruikt. De zegels onder e vertonen eveneens twee vakken, bestemd voor de vermelding van hoeveelheid (nettogewicht) en soort van het tabaksfabrikaat en van de naam van de fabrikant of van de importeur.

Onder de voorwaarden, door Onze Minister van Financiën te stellen, kan de naam van de fabrikant of van de importeur worden vervangen door een fabrieks- of handelsmerk of door een met de administratie der accijnzen overeengekomen nummer.

De zegels worden afgeleverd zonder vermelding van de naam van de fabrikant of van de importeur en zonder vermelding van het hiervoor bedoelde fabrieks- of handelsmerk of nummer. Deze bijzonderheden worden door hem, die de zegels betrekt, daarop in duidelijke druk of gestempeld aangebracht.

Het beeld van de zegels bestaat uit een versieringsmotief waarin van links naar rechts de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse leeuw voorkomen. Bovendien zijn in de zegels tweemaal de letters B, N en L in monogramvorm opgenomen, behalve in het zegel onder b.

De zegels worden als volgt gedrukt: die onder a, voor zover zij zullen dienen voor sigaren belast met een accijns van 14 ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, een zegelbeeld in havanabruin. een indruk vermeldende soort van het tabaksfabrikaat, hoeveelheid en kleinhandelsprijs eveneens in havanabruin en een Iijnopdruk in blauw, verticaal aangebracht door het woord „sigaren” of het woord „assortiment”;

die onder b, voor zover zij zullen dienen voor sigaren belast met een accijns van 14 ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, een

Sluiten