Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op Hoofdstuk VIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950

Art. Omschrijving TITEL A. GEWONE DIENST 6 Afdeling I. Ministerie. Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard van het Ministerie. Materiële uitgaven.............. / 27 Afdeling III. Dienst van het materieel. Onderafdeling I. Algemeen beheer. Subsidies en bijdragen in verband met proefnemingen Onderafdeling II. Schepen en vaartuigen. Paragraaf 2. Rijkswerf te Den Helder. 33 Materialen voor het bedrijf...... 35 Onderhoud van gebouwen en terreinen . . 3 480 f' 30 »' 40 Paragraaf 4. Overige exploitatiekosten. Herstelling van schepen en vaartuigen door particulieren lO 800 tf 42 Paragraaf 5. Verificatie van ’s Rijks zeeinstrumenten te Leiden. Materiële uitgaven.............. 117» 1 (Zie artikel 40) 43 Onderafdeling III. Vliegtuigen. Vliegtuigen....... 46 Onderafdeling IV. Bewapening. Materiële uitgaven..... 2Ol50 f Onderafdeling VI. Gehouwen en terreinen. 50 Onderhoud........... Onderafdeling VII. Voertuigen. 53 Materiële uitgaven.......... 34?

Sluiten