Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Joseph Siemes, geboren te Schmalbroich-Kempen (Duitsland) 13 Maart 1903, arbeider in een grinderij, wonende te Arcen en Velden, provincie Limburg; 3°. Wladyslaw Skarzynski, geboren te Katowice (Polen) 7 Januari 1921, textielarbeider, wonende te Oosterhout, provincie Noordbrabant.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Kurt Leopold Löb, geboren te Berlijn (Duitsland) 11 Januari 1926, tekenaar, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 2°. Gerhard Peter Schydlowski, geboren te Hoensbroek (Limburg) 18 Januari 1930, zonder beroep, wonende te Hoensbroek, provincie Limburg.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst e 4 n dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Mei 1952.

JULIANA.

üe Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de dertiende Juni 1952.

De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.

Sluiten