Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Waclaw Leonard Kizewski, geboren te Liniewo (Polen) 19 Mei 1925, landarbeider, wonende te Valthe, gemeente Odoorn, provincie Drenthe; 3°. Karl Johann Perklic, geboren te Gnas (Oostenrijk) 1 Mei 1928, aluminiumlasser, wonende te ’s-Gravenhage, provincie Zuidholland.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Maria Johanna Koster, geboren te MUI en St. Hubert (Noordbrabant) 5 October 1928, landbouwster, wonende te Mill en Sint Hubert, provincie Noordbrabant; 2°. Martha Gertrud Koster, geboren te Mill en Sint Hubert (Noordbrabant) 12 Augustus 1926, landbouwster, wonende te Mill en Sint Hubert, provincie Noordbrabant.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 Mei 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de dertiende Juni 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten