Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

van het besluit van burgemeester en wethouders van Nijmegen van 28 April 1952, Afd. A.Z. en O., no. 388/52, waarbij de akte van de ten name van Mevrouw de Weduwe A. H. van Lith—Mallee staande slij tv ergunning zodanig is gewijzigd, dat de vergunning voortaan zal gelden als volledige vergunning voor lokaliteiten van perceel Hatertseweg 841 te Hatert. BESLUIT van 5 Juni 1952 tot schorsing

Wu JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 28 Mei 1952, No. 7045, afdeling Volksgezondheid I, tot schorsing van het besluit van burgemeester en wethouders van Nijmegen van 28 April 1952, Afd. A.Z. en O., no. 388/52, waarbij onder intrekking van hun besluit van 10 April 1952, afd. A.Z. en O., no. 388/22, in de vermelding van de lokaliteit in de akte van de ten name van Mevrouw de Weduwe A. H. van Lith—Mallee, staande slijtvergunning en in het afschrift dier akte, bedoeld in artikel 36, eerste lid, der Drankwet 1931, Stb. 476, zodanige wijziging is aangebracht, dat:

a. deze vergunning voortaan zal gelden voor de gelijkvloers aan de straatzijde gelegen lokaliteit, groot 56 m 2 en de daarachter gelegen vergaderzaal, groot 48 m 2 , van het perceel Hatertseweg 841 te Hatert;

b. deze vergunning voortaan zal gelden als volledige vergunning;

Overwegende, dat het wenselijk is, hangende het onderzoek naar de vraag of dit besluit in strijd is met de Drankwet 1931, Stb. 476, de werking daarvan op te schorten;

Gelet op de artikelen 185—187 der Gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

het vorenbedoelde besluit van burgemeester en wethouders van Nijmegen te schorsen tot 1 November 1952.

Sluiten