Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 424

BESLUIT van 21 Juli 1952 inzake de vertegenwoordiging van organisaties in de Raad voor de Emigratie.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 25 Juni 1952, no. 2038, Afdeling Emigratie;

Gelet op artikel 5, vijfde en zesde lid, der Wet op de organen voor de emigratie;

De Raad van State gehoord (advies van 1 Juli 1952, No. 42);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 14 Juli 1952, No. 2274, Afdeling Emigratie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De navolgende organisaties wijzen leden voor de Raad voor de Emigratie aan:

a. de Christelijke Emigratie Centrale; b. de Rooms-Katholieke Centrale Emigratie Stichting; c. de Algemene Emigratie Centrale; d. het Nederlands Vrouwen Comité; e. de Stichting Hulp aan Vluchtelingen (Refugee Service Committee).

Artikel 2

Door de in artikel 1 genoemde organisaties zullen zoveel leden kunnen worden aangewezen, als hierna vermeld, en evenveel plaatsvervangers:

a. de Christelijke Emigratie Centrale: vier b. de Rooms-Katholieke Centrale Emigratie Stichting: vier c. de Algemene Emigratie Centrale: vier d. het Nederlands Vrouwen Comité: drie e. de Stichting Hulp aan Vluchtelingen: één.

Sluiten