Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 5 Augustus 1952, houdende aanwijzing van formaties in de zin van artikel 41 van de Wet op de Krijgstucht.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 30 Juli 1952, Directoraat Administratieve Diensten, Afdeling B 7, nr. 311096;

Gelet op artikel 41 van de Wet op de Krijgstucht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Formaties in de zin van artikel 41, onder 2°, van de Wet op de Krijgstucht, worden gevormd door het militaire personeel, behorende tot

een jachtgroep van een vliegbasis;

een onderhouds- en bevoorradingsgroep van een vliegbasis; een basisgroep van een vliegbasis.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 5 Augustus 1952.

JULIANA.

De Minister van Oorlog, C. STAF.

Uitgegeven de twee en twintigste Augustus 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten