Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restant op hoofdstuk XI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951 Art. Omschrijving Bedrag TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. Afdeling II. Directie van de Landbouw. Onderafdeling I. Algemene Zaken. 427D Op verhoging van productiviteit en rentabiliteit gerichte maatregelen in de Landbouw, te financieren met gelden van het Local Currency-Fund....... ƒ106 388 589

Post van hoofdstuk XI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1952, waaraan het restant wordt toegevoegd Art. Omschrijving Bedrag (nieuwe TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. Afdeling II. Directie van de Landbouw. Onderafdeling I. Algemene Zaken. Paragraaf 1. Algemeen. paragraaf 419D Op verhoging van productiviteit en rentabiliteit gerichte (nieuwe maatregelen in de Landbouw, te financieren met gelden van het Local Currency-Fund....... ƒ106388 589

Sluiten