Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 30 Augustus 1952 tot wijziging van het Algemeen besluit (Warenwet) (Stb. 1949, J 306).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 24 Juli 1952, No. 10555, Afdeling Volksgezondheid I;

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet ( Stb. 1935, No. 793);

Gezien het advies van de Commissie, bedoeld in artikel 17 der Warenwet {Stb. 1935, No. 793);

De Raad van State gehoord (advies van 12 Augustus 1952, No. 22);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 23 Augustus 1952, No. 12152, Afdeling Volksgezondheid I;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In het Algemeen besluit (Warenwet) {Stb. 1949, J 306) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

I

Het bepaalde in artikel 1 , eerste lid, onder d, wordt gelezen als volgt:

„d. 1°. geen artikelen, waren of stoffen — andere dan eet- of drinkwaren of grondstoffen daarvoor — bevatten, welke onaangename geuren verspreiden, zoals mest, keukenafval, slachtafval, carbol, lysol, petroleum e.d., tenzij deze artikelen, waren of stoffen zodanig zijn afgesloten, dat verspreiding van geuren wordt voorkomen;

2°. deel uitmaken van een perceel, waarin in de daartoe behorende lokaliteiten en open ruimten niet aanwezig zijn

a. artikelen, waren of stoffen, waarvan de verwerking bij de in die ruimten te bereiden, te behandelen of te bewaren eet- en drinkwaren niet is toegestaan, en

Sluiten