is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Een verbintenis, welke vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit is gesloten met inachtneming van het bepaalde in het Koninklijk besluit van 8 Mei 1906, nr 95, blijft — onder de voorwaarden waaronder zulks is geschied — van kracht tot het tijdstip, waarop de duur van die verbintenis is verstreken.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 9 October 1952.

De Minister van Oorlog,

C. STAF.

JULIANA.

Uitgegeven de tiende October 1952.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.