is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand voor de wijziging Toestand na de wijziging Onderdeel Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer 18. Idem Boekhouder A 74 — — 19. Idem — — Adjunct-technisch ambtenaar A 38 20. Idem — — Technisch ambtenaar A 70 21. Idem — — Technisch ambtenaar 1e klasse A 93 22. Idem — — Technisch hoofdambtenaar A 103 23. Idem Technisch hoofdambtenaar le klasse *) A 115 24. Idem — — Administratief hoofdambtenaar *) A 103 b. Te rekenen van 1 Januari 1951 1. Departement — — Directeur Defensie aangelegenheden B IVa 2. Idem Magazijnmeesterchef-binder A 23 Magazijnmeesterchef-binder A 30 3. Domeinen — — Rentmeester A A 145 c. Te rekenen van 1 Juli 1951 1. Belastingdienst Adj unct-schei k undige van het laboratorium van het Ministerie van Financiën A 73 2. Idem Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse A 96 3. Idem Ontvanger aan een kantoor der 5e klasse die, met ontA 103

*) De ambtenaar, die voor 1 Januari 1952 is benoemd tot chef der muntfabricage bij ’s Rijks munt op een salaris volgens schaal 121, blijft als zodanig volgens die schaal gesalarieerd.

*) Voor de administratief ambtenaar A 2e klasse geldt:

de ambtenaar, die vóór 1 Januari 1952 is benoemd tot boekhouder bij ’s Rijksmunt opeen salaris volgens schaal 74, wordt als zodanig tenminste volgens die schaal gesalarieerd.