Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand voor de wijziging Toestand na de wijziging Onderdeel Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer 32. Idem — — Hoofd van de inspectie der belastingen ’s-Gravenhage le Afd. en Rotterdam le Afd. B lila 33. Idem Hoofd van de inspectie der invoerrechten en accijnzen Amsterdam, Rotterdam en ’s-Gravenhage B lila 34. Idem Hoofd van de inspectie der omzetbelasting Amsterdam en Rotterdam B lila 35. Idem Hoofd van de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Bllla 36. Idem 1 . Hoofd van de inspectie der belastingen Amsterdam B IVa 37. Idem Buitengewoon ambtenaar van ’s Rijks belastingen t.h.720 C 38. Idem — — Meetarbeider A van het kadaster E 4 39. Idem Opzichter van het Rijksbelastinggebouw te Rotterdam A 44 Opzichter van het Rijksbelastinggebouw te Rotterdam A 62 40. Idem — — Hoofdassisten t-chef dienstgeleider A 71 41. Idem Hoofdverificateur le klasse A 123 Hoofdverificateurcontroleur A 128 42. Domeinen — Inspecteur *) A 142

') Aan hoofden van inspecties en aan inspecteurs, die werkzaam zijn gesteld aan het departement van Financiën, een directie of een inspectie, kan een toelage van f 20 per maand worden toegekend.