Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. Christian August Fitten, geboren te Twisteden, Kevelaar (Duitsland) 28 Januari 1909, landbouwer, wonende t eArcen en Velden, provincie Limburg; 7°. Joseph Everhard Franken, geboren te Altkalkar, Kalkar (Duitsland) 18 November 1907, tuinman, wonende te Berg en Dal, gemeente Ubbergen, provincie Gelderland; 8°. Friedrich Wilhelm Heiderhoff, geboren te Unterdiissel, Wiilfrath (Duitsland) 4 Mei 1906, stoffeerder, wonende te Groningen, provincie Groningen; 9°. Hermann Arthur Heinrich, geboren te Dresden (Duitsland) 2 Mei 1901, chemigraaf, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 10°. Karei Johann Josef Hofmann, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 12 Mei 1905, politoerder, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 11°. Peter Joseph Jacobs, geboren te Venray (Limburg) 4 Juli 1920, landbouwer, wonende te Venlo, provincie Limburg; 12°. Heinrich Willy Knauf, geboren te Schmalkalden (Duitsland) 19 Juni 1907, monteur, wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 13°. Henry Prösch, geboren te Lübeck (Duitsland) 22 Januari 1911, winkelier, wonende te Lobith, gemeente Herwen en Aerdt, provincie Gelderland; 14°. Josephus Riihl, geboren te Gennep (Limburg) 31 Januari 1919, landbouwer, wonende te Bergen, provincie Limburg; 15°. Peter Josef Rütten, geboren te Borschemich (Duitsland) 28 Januari 1904, bedrijfsleider in een pluimvee- en zuivelproductenhandel, wonende te Venlo, provincie Limburg; 16°. Willibrord Schoofs, geboren te Asperheide, Asperden (Duitsland) 31 October 1907, landbouwer, wonende te Bergen, provincie Limburg; 17°. Theodoor Vogt, geboren te Kerkrade (Limburg) 1 September 1917, bankwerker-loodgieter, wonende te Heerlen, provincie Limburg; 18°. Rudolf Karl Wehmann, geboren te Klötze (Duitsland) 3 Maart 1909, meubelhandelaar, wonende te Soest, provincie Utrecht.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en

Sluiten