Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING VI. OVERIGE UITGAVEN VAN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN HET KABINET DER KONINGIN. Artikel 40 Algemene kosten en kosten van huren, onderhoud en exploitatievoorzieningen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst ............ ƒ 181 100 waarvan komt ten laste van de daarvoor in aanmerking komende artikelen voor algemene uitgaven onder A. Kosten van huren, onderhoud en exploitatievoorzieningen .......ƒ 142 100 B. Aandeel in de algemene kosten........ 39 000 - 181 100 zodat wordt uitgetrokken............. 41 Sociale lasten .............ƒ 243 400 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven..... 243 400 zodat wordt uitgetrokken............. TITEL B. BUITENGEWONE DIENST II. KAPITAALSUITGAVEN. AFDELING I. STATEN-GENERAAL. Onderafdeling II. TWEEDE KAMER. 47 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst Geraamd totaal van de in 1951 aan te besteden werken ƒ 626 526. Hiervan en van de vóór 1951 opgedragen, doch nog niet uitgevoerde werken zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd.................. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet fStb. 1927, no. 259). waardoor het artikel wordt verhoogd met ƒ 44 310. AFDELING VI. OVERIGE UITGAVEN VAN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN HET KABINET DER KONINGIN. 48 Nieuw-, aan- en verbouw door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. Geraamd totaal van de in 1951 aan te besteden werken ƒ677 109. Hiervan en van de vóór 1951 opgedragen, doch nog niet uitgevoerde werken zal in 1951 worden verwerkt en gefinancierd............ƒ 677 109 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor nieuw-, aan- en verbouw 677 109 zodat wordt uitgetrokken............. Nihil Nihil 626 526 Nihil

Sluiten