Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BESLUIT van 30 October 1952, houdende aanwijzing van de gemeente ’s-Gravenhage als de woonplaats van de armlastige krankzinnige Mevrouw Neeltje van der Hoek — Stoorvogel.

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beslissende het geschil over de woonplaats van de armlastige krankzinnige Mevrouw Neeltje van der Hoek—Stoorvogel;

De Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 23 Mei 1951, No. 383/1;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijk Werk van 22 October 1952, No. 4878 Sch, Afdeling Maatschappelijke Zorg I, Bureau Algemene en Juridische Zaken;

Overwegende, dat Hendrik van der Hoek en zijn echtgenote Neeltje Stoorvogel op 16 October 1944 uit de gemeente ’s-Gravenzande werden geëvacueerd en opgenomen in het verzorgingshuis „Het Kesslerhuis”, de la Reyweg 522 te ’s-Gravenhage; dat het echtpaar van der Hoek eind October 1948 werd overgebracht naar het verzorgingshuis „De Wouwerman”, Bezemstraat 1 te ’s-Gravenhage;

dat Mevrouw Neeltje van der Hoek—Stoorvogel op 13 Februari 1950, met rechterlijke machtiging, vanuit laatstgenoemde inrichting werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Oud Rosenburg te ’s-Gravenhage;

dat met betrekking tot de vraag, waar Mevrouw van der Hoek— Stoorvogel op 13 Februari 1950 woonplaats had in de zin der wet, geschil is ontstaan;

dat burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage van oordeel zijn, dat de kosten der verpleging ten laste van het Rijk behoren te komen, daar de echtgenoot van de patiënte zich weliswaar op 13 Februari 1950 te ’s-Gravenhage bevond, doch te ’s-Gravenhage niet zelfstandig zijn hoofdverblijf heeft gevestigd, daar hij tijdens de bezetting, ingevolge de destijds getroffen maatregelen, als evacué te ’s-Gravenhage is ondergebracht in een door een overheidsinstantie geëxploiteerde inrichting;

Sluiten