Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Friesland 2, omvattende de gemeenten:

Doniawerstal, Haskerland, Heerenveen, Lemsterland, Ooststellingwerf, Utingeradeel, Weststellingwerf.

Friesland 3, omvattende de gemeenten:

Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland, Tietjerksteradeel.

Friesland 4, omvattende de gemeenten:

Baarderadeel, Barradeel, Het Bildt, Franeker, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Vlieland.

Friesland 5, omvattende de gemeenten:

Ameland, Dantumadeel, Dokkum, Ferwerderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Oostdongeradeel, Schiermonnikoog, Westdongeradeel.

Provincie Overijssel.

I. A-gcbieden:

A-gemeenten,

De gemeenten: Enschede, Hengelo, Deventer, Almelo.

A-kringen,

1. A-kring Zwolle, omvattende de gemeenten:

Zwolle, Zwollerkerspel (voor zoveel betreft het grondgebied, gelegen tussen de IJssel en de gemeentegrens van Zwolle).

2. A-kring Oldenzaal, omvattende de gemeenten: Oldenzaal en Losser (voor zoveel betreft het grondgebied, gelegen tussen de gemeentegrenzen van Weerselo en Oldenzaal).

II. B-gebied:

B-kringen,

Overijssel 1, omvattende de gemeenten:

Kuinre, Blankenham, Oldemarkt, Steenwijkerwold, Steenwijk, Giethoorn, Blokzijl, Vollenhove, Wanneperveen (m.u.v. het grondgebied, ingedeeld bij kring Drenthe 4), Zwartsluis.

Overijssel 2, omvattende de gemeenten:

Kampen, IJsselmuiden, Genemuiden, Hasselt, Zwollerkerspel (m.u.v. het grondgebied, ingedeeld bij de A-kring Zwolle).

Overijssel 3, omvattende de gemeenten:

Staphorst (m.u.v. het grondgebied, ingedeeld bij kring Drenthe 4), Nieuwleusen, Avereest, Hardenberg, Gramsbergen, Ommen, Dalfsen, Heino.

Sluiten