Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XIII B der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951

Art. Omschrijving Bedrag 53B TITEL A. GEWONE DIENST Afdeling IV. Suriname en de Nederlandse Antillen. Onderafdeling II. Suriname. Geschenk aan Suriname wegens de door dit Rijksdeel gedurende en na de oorlog aan Nederland verleende hulp, alsmede de daaraan verbonden uitgaven . . . ƒ 21000 59 A Onderafdeling III. Nederlandse Antillen. Geschenk aan de Nederlandse Antillen wegens de door dit Rijksdeel gedurende en na de oorlog aan Nederland verleende hulp, alsmede de daaraan verbonden uitgaven ................ 19 000

Sluiten