Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel V

Aan artikel 3 6bis van gemeld hoofdstuk wordt toegevoegd:

„Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259/’.

Aan artikel 505 bis van gemeld hoofdstuk wordt toegevoegd: „Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259)”.

Artikel VI

In de eerste alinea van artikel V van de wet tot vaststelling van hoofdstuk VI der Rijksbegroting vóór het dienstjaar 1951 wordt tussen de getallen 145 en 153 ingevoegd: 149 quater, terwijl de getallen 82 en 83 komen te vervallen.

Artikel VII

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt:

verhoogd verminderd me. : met: de Gewone dienst......... ... .f 9258 158 de Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter ..... 170 II. Kapitaalsuitgaven............ 275 369 Gewone dienst Afdeling I Afdeling I................. 3 147 446 Onderafdeling I.............. 379 500 Onderafdeling III...... . . , , 4 , , , 20 946 Onderafdeling V................ „ . 2 747 000 Afdeling II Afdeling II......2480670 Onderafdeling I ....</.,<<><> > 70 400 Onderafdeling II.............. 20 000 Onderafdeling III Onderafdeling III......... . . . . 654 270 Paragraaf 1 ................ 2 020 Paragraaf 2 ................ 652 250 Onderafdeling IV Onderafdeling IV ...... f ..... . 1 736 000 Paragraaf 2 ................ 250 000 Paragraaf 3 .......... ...... 1 486 000

Sluiten