Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoogd Onderafdeling II met: Onderafdeling II.............. Paragraaf 1..................... . Paragraaf 2 ................ Onderafdeling III.............. 122 299 Afdeling XI Afdeling XI................ 25 000 Onderafdeling II........ ...... 25 000 Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter Afdeling I Afdeling I.................. 170 Onderafdeling I............... 170 II. Kapitaalsuitgaven Afdeling I Afdeling I................. 250000 Onderafdeling I.............. 250 000 Afdeling VI Afdeling VI................ 337 352 Onderafdeling III Onderafdeling III.............. 337 352 Paragraaf 4 Paragraaf 4 ................ 337 352 verminderd met: 275 000 223 000 52 000 B B......... BI........ ingevoegd: B XIII...... Afdeling X Afdeling X . . . . 337 352 278 352 en gebracht op: ƒ 59 000 188 017 Onderafdeling II Onderafdeling II.............. 188 017 Paragraaf 1 ................ 188 017

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 19 November 1952.

JULIANA.

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.

J. CALS.

Uitgegeven de negentiende December 1952.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Sluiten