Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij Koninklijk besluit van 25 November 1952 (Stb. 574).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken. BEEL.

BIJLAGE B

BEHORENDE BIJ HET

BELONINGSREGLEMENT NOODWACHTERS, BEVATTENDE DE

BELONINGSSCHALEN IN GULDENS PER MAAND MET BELONINGSANCIËNNITEIT IN JAREN EN DE

BELONINGSGROEPEN IN GULDENS PER DAG VAN

DE NOODWACHTERS, BEDOELD IN HOOFDSTUK I

Sluiten