is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 501-600, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. Georg Ludwig Herzog, geboren te Offenbach (Duitsland) 5 Mei 1898, pantoffelfabrikant, wonende te Amsterdam, provincie N oordholland; 7°. Paul Katz, geboren te Beuthen (Duitsland) 24 December 1904, koopman, wonende te Enschede, provincie Overijssel; 8°. Ernst Klute, geboren te Haarlem (Noordholland) 24 Februari 1927, arbeidsanalyst, wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 9°. Franz Krause, geboren te Kiel (Duitsland) 7 Januari 1909, electro-monteur, wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 10°. Israël Hans Felix Landau, geboren te Dortmund (Duitsland) 13 Juli 1907, groothandelaar in oliën en vetten, wonende te Maastricht, provincie Limburg; 11°. Joachim Friedrich Muller, geboren te Berlijn (Duitsland) 3 Maart 1892, werktuigkundige, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 12°. Elsa Rosshirt, geboren te Amsterdam (Noordholland) 21 September 1919, danseres, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 13°. Theresia Schmitt, geboren te Trier (Duitsland) 12 October 1909, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 14°. Henriëtte Albertine Stenger, geboren te Keulen (Duitsland) 7 Juni 1896, zonder beroep, wonende te Amsterdam, provincie N oordholland; 15°. Berendina Gerarda Terdenge, geboren te Losser (Overijssel) 10 Juli 1905, zonder beroep, wonende te Losser, provincie Overijssel; 16°. Gerhard Heinrich Terdenge, geboren te Gronau (Duitsland) 5 Februari 1875, landbouwer, wonende te Losser, provincie Overijssel.

Artikel 2

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 3°. der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 (Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan Robert Thomas Praaning, geboren te Manondjaja (Indonesië) 5 Januari 1907, gewezen bestuursambtenaar, wonende te Heemstede, provincie Noordholland.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Stb. 268) op het Nederlanderschap en het ingezeten-