Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel III

Het volgende artikel van meergenoemde begroting wordt gelezen als volgt:

2de AFDELING Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten Ontvangsten 34 Uitkering van het Rijk ten bedrage van de uitgaven voor uitbreiding en vernieuwing van terreinen, gebouwen en inrichtingen, alsmede voor herstel van oorlogsgeweldschade aan Rijkseigendommen terwijl het artikel wordt verhoogd met f 455 000 en gebracht op.....•.......ƒ 660 000

Artikel IV

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt het totaal, zowel van de kapitaalsuitgaven als van de -ontvangsten, van de 2e Afdeling verhoogd met f 455 000 en mitsdien gebracht op f 951 800.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 26 November 1952.

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

J. ALGERA.

Uitgegeven de negentiende December 1952.

De Minister van Justitie,

L. A. DONKER.

Sluiten