Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VIIIA der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951

Vrt. Omschrijving Bedrag 42 Paragraaf 2. Materiële uitgaven voor lichamelijke en geestelijke verzorging A. Lichamelijke verzorging Hygiënische verzorging........... 11 493 43 Genees- en tandheelkundige behoeften..... 396 120 45 Paragraaf 3. Overige uitgaven Benodigdheden en verdere uitgaven voor onderwijs en oefeningen............. 1 360 516 Onderafdeling IV. Aanschaffing en onderhoud van het materieel 55 Paragraaf 1. Vervoermiddelen Vervoermiddelen en bijbehorende standaarduitrusting 22 565 671 56 Paragraaf 2. Technisch materieel Verbindingsmaterieel............ 14 373 193 57 Pontonniers- en pioniersmaterieel....... 986 940 58 Wetenschappelijk onderzoek......... 940 084 59 Drukkerijniachines en lichtdrukapparatuur .... 1 400 61 Paragraaf 3. Bewapening Wapens en geschut............ 7 466 044 62 Springstoffen en munitie.......... 37 880 887 63 Paragraaf 4. Overig materieel Kazernemeubelen............. 190 381 64 Kazerneringsartikelen ........... 67 735 65 Brandblusmaterieel............ 77 522 66 Muziekinstrumenten............ 3 777 68 Aanschaffing van materialen ten behoeve van onderhoud materieel............. 754 233 69 Overig materieel............. 4 470 358

Sluiten