Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Kansclarijlcges (Paspoortgelden Nederland). 7 Visarechten. 8 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. Onderafdeling IV. OVERIGE ONTVANGSTEN. 9 Inhoudingen op grond van artikel 15a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 10 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. 11 Terugontvangen te veel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 12 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren. 13 Onvoorziene ontvangsten. AFDELING II. BUITENLANDSE DIENST. Onderafdeling II. VERTEGENWOORDIGING IN HET BUITENLAND. Paragraaf 1. Ambassaden, gezantschappen en consulaten. 14 Algemene ontvangsten, verkochte bestekken, drukwerk en overtollige materialen. 15 Inhouding voor dienstkleding. 16 Inhouding voor woninghuur. 17 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. 18 Kanselarijrechten. AFDELING V. VOORLICHTING BUITENLAND. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 19 Algemene ontvangsten, verkochte bestekken, drukwerk en overtollige materialen. 20 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. Onderafdeling II. BUREAUX IN HET BUITENLAND. 21 Algemene ontvangsten, verkochte bestekken, drukwerk en overtollige materialen. 22 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. HOOFDSTUK IV Departement van Justitie AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING. 1 Legalisatiegelden. 2 Betalingen voor het afleggen van het examen voor candidaatnotaris.

Sluiten