Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING III. FINANCIËN BINNENLANDS BESTUUR. Onderafdeling II. COMMISSARISSEN DER KONINGIN. 17 Ontvangsten wegens verhuur van gebouwen of gedeelten van gebouwen. AFDELING V. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 18 Ontvangsten betreffende de geneeskundige verzorging van de politie. 19 Examengelden Rijkspolitiediploma’s, Onderafdeling II. BRANDWEER. 20 Algemene ontvangsten. 21 Retributiën voor bewezen diensten. Onderafdeling III. BESCHERMING BEVOLKING. Paragraaf 1. Bescherming Bevolking. 22 Algemene ontvangsten. 23 Vergoeding van kost, inwoning, enz. door personeel. Paragraaf 2. Stafschool Bescherming Bevolking. 24 Bijdragen in de opleidingskosten van kernpersoneei. Onderafdeling IV. TOEZICHT OP HET VERVOER VAN ONTPLOFBARE STOFFEN. 25 Algemene ontvangsten. 26 Vergoeding voor toezicht op het vervoer van ontplofbare stoffen. AFDELING VI. BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST. 27 Algemene ontvangsten. 28 Vergoeding van kost, inwoning enz. door personeel. AFDELING VIII. MAATSCHAPPELIJKE ZORG. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 29 Bijdragen in de verpieegkosten van patiënten, verpleegd in Rijkskrankzinnigengestichten. 30 Bijdragen in de verpieegkosten van patiënten,- verpleegd in andere inrichtingen.

Sluiten