Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BH. Overige ontvangsten betreffende de opleiding. 100 Opbrengst Staatsexamens voor Muziek. Onderafdeling IV. BEELDENDE KUNSTEN EN ARCHITECTUUR. Paragraaf 1. Rijksakademie van beeldende kunsten te Amsterdam. 101 Collegegelden Rijksakademie van beeldende kunsten. Paragraaf 2. Overige ontvangsten betreffende beeldende kunsten. 102 Overige ontvangsten betreffende beeldende kunsten en architectuur. Onderafdeling V. FILM. 103 Ontvangsten betreffende de door het Rijk gesubsidieerde kunstzinnige en culturele films. 104 Ontvangsten uitleenfilms. 105 Overige ontvangsten betreffende de film. AFDELING VIII. RADIO, TELEVISIE EN PERS. Onderafdeling II. RADIO EN TELEVISIE. Paragraaf 1. Radio. 106 Aandeel in de opbrengst der luisterbijdragen. 107 Overige ontvangsten betreffende de Radio. Paragraaf 2. Televisie. 108 Opbrengst der kijkgelden AFDELING IX. VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND. Onderafdeling II. JEUGDZAKEN. Paragraaf 1. Kamp- en internaatswerk voor sociale jeugdzorg. 109 Huur- en inwoningvergoedingen voor dienstwoningen. 110 Vergoeding voor kost. 111 Opbrengst werkobjecten. 112 Ontvangsten landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijf. 113 Ontvangsten leidersvorming. 114 Opbrengst verkochte werkstukken. 115 Verpleeggelden. 116 Opbrengst uitvoering werkobjecten en verdiensten werkende jongens en meisjes. Paragraaf 3. Overige ontvangsten. 117 Overige ontvangsten betreffende Jeugdzaken.

Sluiten