Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paragraaf 2. Technisch materieel. 26 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. Paragraaf 3. Bewapening. 27 Verkoop van overtollige materialen. Paragraaf 4. Vliegtuigen en vliegtuig-technisch materieel. 28 Verkoop van overtollige materialen. 29 Ontvangsten in verband met revisie van straalmotoren. Paragraaf 5. Overig materieel. 30 Opbrengst van de verkoop van overtollige materialen. Onderafdeling VI. COMMANDO LUCHTVAARTOPLEIDINGEN. 31 Verkoop van overtollige materialen en spoeling. 32 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. AFDELING V. GEZAMENLIJKE ONTVANGSTEN VAN LEGER EN LUCHTMACHT. 33 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. 34 Inhoudingen op grond van artikel 15a van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. C. Ontvangsten, niet rechtstreeks verband houdende met leger en luchtmacht. AFDELING VI. ONTVANGSTEN NIET RECHTSTREEKS VERBAND HOUDENDE MET LEGER EN LUCHTMACHT. 35 Ontvangsten wegens boeten, enz. HOOFDSTUK VIII B Departement van Marine AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling III. ALGEMENE ONTVANGSTEN. 1 Algemene ontvangsten. 2 Vergoeding van inwoning door personeel. 3 Ontvangsten betreffende de uitgaven Maritieme geschiedenis uit de oorlogsjaren 1940—1945. Onderafdeling IV. OVERIGE ONTVANGSTEN. Inhoudingen op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit.

Sluiten