Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. 6 Terugontvangen teveel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 7 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren. 8 Onvoorziene ontvangsten. AFDELING II. MARINESTAF EN MARINEVOORLICHTINGSDIENST. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 9 Overige ontvangsten. Onderafdeling II. MARINE VOORLICHTINGSDIENST. 10 Overige ontvangsten. AFDELING III. DIENST VAN HET MATERIEEL. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 11 Algemene ontvangsten. 12 Overige ontvangsten. Onderafdeling II. SCHEPEN EN VAARTUIGEN. Paragraaf 1. Aanbouw en aanschaffing. 13 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. Paragraaf 2. Rijkswerf te Den Helder. 14 Algemene ontvangsten. 15 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. 16 Overige ontvangsten. Paragraaf 3. Verificatie van ’s Rijks Zee-instrumenten. 17 Overige ontvangsten. Paragraaf 4. Overige exploitatie-ontvangsten. 18 Algemene ontvangsten. 19 Overige ontvangsten. Onderafdeling III. VLIEGTUIGEN. 20 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen. 21 Overige ontvangsten. Onderafdeling IV. BEWAPENING. 22 Overige ontvangsten.

Sluiten