Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling IV. HUURADVIESCOMMISSIES. 5 Ontvangsten in verband met de te verstrekken adviezen door de Huuradviescommissies. Onderafdeling V. OVERIGE ONTVANGSTEN. 6 Terugontvangen teveel betaalde bedragen betreffende afgesloten dienstjaren. 7 Ontvangsten betreffende afgesloten dienstjaren. 8 Onvoorziene ontvangsten. 9 Inhoudingen op grond van artikel 14 van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 10 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen. AFDELING H. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER. 11 Overige ontvangsten betreffende Wederopbouw en Volkshuisvesting. 12 Algemene ontvangsten. 13 Verkoop van tekeningen en drukwerken. 14 Verkoop van overtollige roerende goederen. Onderafdeling II. STEDEBOUW EN SOCIAAL ECONOMISCH ONDERZOEK. 15 Ontvangsten voortvloeiende uit een garantie-overeenkomst aangegaan met een voormalig ambtenaar. Onderafdeling V. FINANCIËLE ZAKEN 16 Restitutie van genoten bijdragen in verband met batige saldi op de exploitatie van woningen, waarvan de bouw naar analogie van de Hypotheekregeling 1941 is gefinancierd. 17 Restituties van te veel uitbetaalde voorschotten op de bijdragen over afgesloten dienstjaren en restituties van genoten bijdragen in verband met batige saldi op de exploitatie van woningwetwoningen over het lopende dienstjaar. 18 Uitkering aan het Rijk wegens batige saldi op de exploitatie van noodwoningen. 19 Uitkering aan het Rijk ingevolge Koninklijk besluit van 6 November 1919, no. 51 (Middenstandswoningen). Onderafdeling VIL DIRECTIES VAN DE WEDEROPBOUW EN DE VOLKSHUISVESTING IN DE PROVINCIES. 25 Algemene ontvangsten. 26 Verkoop van overtollige roerende goederen.

Sluiten